Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych

Nasze działania na rzecz Sprawiedliwej transformacji

Śląska Opinia o transformacji

Nowy portal informacyjny Śląska Opinia poświęca górnictwu bardzo dużo uwagi. Cały cykl rozmów o górnictwie, transformacji i Śląsku w “nowej odsłonie” porusza istotne kwestie dotyczące

CZYTAJ WIĘCEJ »

Głos Gmin Górniczych

Nowy rok rozpoczynamy cyklem spotkań z władzami Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Włodarzami gmin górniczych. O sytuacji w gminach górniczych, oczekiwaniach i obawach związanych

CZYTAJ WIĘCEJ »

Transformacja Śląska XXIw

W drugiej połowie 2021 roku Zarząd SGGP podjął decyzję o opracowaniu materiału dotyczącego procesu transformacji Śląska. Po zebraniu wielu danych z gmin górniczych, przedsiębiorstw prowadzących

CZYTAJ WIĘCEJ »

Mechanizm Sprawiedliwej transformacji

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021-2027 zainwestować co najmniej 100 mld euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i złagodzić te skutki – można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej.
 
Głównym zadaniem mechanizmu sprawiedliwej transformacji jest niwelowanie następstw nieuchronnego procesu zmian.
Jak informuje nas Komisja Europejska mechanizm ten składa się z trzech filarów:
1. nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
2. specjalnego systemu w ramach Programu InvestEU,
3. instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego udostępnianego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w celu wprowadzenia dodatkowych inwestycji w transformowanych regionach.
 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. FST ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. (www.europarl.europa.eu).
 
Głównym celem FST jest zabezpieczenie finansowe (wsparcie) obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobieganie pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Należy przez to rozumieć łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki, jak również fundusze skierowane  na przekwalifikowanie kadry, stworzenie nowych miejsc, przywrócenie funkcji użytkowych zdegradowanym terenom pogórniczym. FST będzie również wspierał inwestycje w łączność cyfrową, czyste technologie energetyczne i redukcję emisji. 
 
W procesie wdrożenia FST musi istnieć współpraca między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby uzyskać dostęp do FST należy przedstawić terytorialny plan sprawiedliwej transformacji. Plan ten musi zawierać informacje na temat konkretnych obszarów interwencji na podstawie skutków gospodarczych i społecznych, w szczególności w odniesieniu do spodziewanej utraty miejsc pracy oraz przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższe intensywności emisji gazów cieplarnianych.
 
Więcej szczegółów dotyczących Mechanizmu można znaleźć na stronach Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Strony powiązane:

Transformacja- Województwo Śląskie 

Sprawiedliwa Transformacja – Związek stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Sprawiedliwa transformacja – WWF Polska

Skip to content