Transformacja Śląska XXIw

W drugiej połowie 2021 roku Zarząd SGGP podjął decyzję o opracowaniu materiału dotyczącego procesu transformacji Śląska. Po zebraniu wielu danych z gmin górniczych, przedsiębiorstw prowadzących działalność wydobywczą, baz danych Głównego Urzędu Statystycznego opracowany został materiał pt. Transformacja Śląska XXIw.


Skip to content