5 marca 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym — to dwudziestolecie …

4 marca 2019 roku Jastrzębie-Zdrój gościło prezydentów, burmistrzów i wójtów Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którzy przybyli na Doroczną Konferencję Gmin Górniczych.  Gościem …

W dniu 4 marca (poniedziałek) odbędzie się Doroczna Konferencja Gmin Górniczych, natomiast dzień później odbędzie się Zgromadzenie SGGP, podczas którego zostaną wybrane nowe …

Z okazji zbliżającej się „Barbórki” składam wszystkim Górnikom wyrazy szacunku i uznania dla Waszego codziennego górniczego trudu. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, jak …