Skarbek Gmin Górniczych

W dniach 4-6 marca br. Gminę Pawłowice odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Verquin we Francji. Wśród osób odwiedzających był pan Jean Pierre Kucheida, prezes stowarzyszenia gmin górniczych we Francji, który przez lata wspierał działania Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

W ostatnim dniu wizyty grupa przyjechała do Jastrzębia-Zdroju odwiedzić Carbonarium, jako przykład ciekawego zagospodarowania przestrzeni pogórniczej. Organizatorzy wizyty zaplanowali w tym dniu również czas na spotkanie
z przedstawicielami SGGP. Była to idealna okazja, aby podziękować za lata wsparcia i pomocy, jaką SGGP otrzymało z rąk
p. Kucheidy i EURACOM.

Zarząd SGGP już w październiku zeszłego roku zainicjował dyskusję nad przyznaniem Skarbka Gmin Górniczych osobom szczególnie zasłużonym. W lutym podczas XXXIII posiedzenia Zarządu podjął uchwałę o przyznaniu tego wyróżnienia.

Statuetkę i list gratulacyjny wręczyli pan Franciszek Dziendziel, Wójt Gminy Pawłowce, Wiceprzewodniczący Zarządu SGGP oraz pan Tadeusz Chrószcz, Wójt Gminy Marklowice, wieloletni Przewodniczący Zarządu SGGP.

Skip to content