Kalendarium

Data Rok 2022
11.01.2022         Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – Warszawa
Data Rok 2021
07.01.2021         Warsztaty dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego – on-line
18.01.2021 IV Spotkanie Zespołu ds.transformacji – UM Jastrzębie-Zdrój
20.01.2021 Podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach działalności Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej – UM Jastrzębie-Zdrój
22.01.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
26.01.2021 Konsultacje FST dla przedsiębiorców – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego – on-line
28.01.2021 Konferencja naukowa. Górnictwo – zaczynamy nasze jutro od dziś – on-line
09.02.2021 Konsultacje zapisów umowy społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach
16.02.2021 V Spotkanie Zespołu ds.transformacji – UM Jastrzębie-Zdrój
18.02.2021 Konsultacje zapisów umowy społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych – on-line
23.02.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
24.02.2021 XI Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
01.03.2021 Konferencja prasowa ws. powołania Śląskiego Okrągłego Stołu ds. transformacji energetycznej – UM Ruda Śląska
02.03.2021 Spotkanie przedstawicieli Gmin Górniczych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – p. Arturem Soboniem – wideokonferencja
04.03.2021 XII Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
05.03.2021 Spotkanie przedstawicieli Gmin Górniczych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – p. Arturem Soboniem – UM Ruda Śląska
29.03.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
15.03.2021 XIII Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
18.03.2021 Szkolenie dla gmin górniczych pt.„Wyzwania i możliwości związane z transformacją z perspektywy samorządu – on-line
18.03.2021 Konsultacje zapisów umowy społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach
13.04.2021 Spotkanie konsultacyjne – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” oraz projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.- wideokonferencja
16.04.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
21.04.2021 Spotkanie konsultacyjne – „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 dla Subregionu Zachodniego – wideokonferencja
22.04.2021 Konsultacje zapisów umowy społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych – online
23.04.2021 Wyzwania śląskiego rynku pracy w kontekście dekarbonizacji – Warsztaty Instytutu Badań Strukturalnych – online
28.04.2021 Konsultacje zapisów umowy społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych – online
29.04.2021 XIV Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
11.05.2021 Podpisanie porozumienia o współpracy ze Śląskim Porozumieniem Gospodarczym Śląskie.online
12.05.2021 XV Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
18.05.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
19.05.2021 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z dr hab. Adamem Drobniakiem z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
24-25.05.2021 XIII Europejski Kongres Gospodarczy – online
17.06.2021 XXIX Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
22.06.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
02.07.2021 Wyjazdowe posiedzenie senackiej komisji ds.klimatu “Transformacja regionów górniczych a Europejski Zielony Ład” – Bytom
15.07.2021 Spotkanie samorządowców z posłami RP – Jastrzębie-Zdrój
20.07.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – Warszawa
06.09.2021 XVI Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
14.09.2021 Krajowe Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych – Katowice
14.09.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – wideokonferencja
20-22.09.2021 XIII Europejski Kongres Gospodarczy – Katowice
27.09.2021 Konferencja pt. “Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”- Katowice
28.09.2021 Wsparcie dla polskich regionów węglowych w okresie transformacji- wideospotkanie
29-30.09.2021 IV Forum burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej transformacji- Konin
05.10.2021 Konferencji „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym” – Zabrze
06-08.10.2021 Europejskie Forum Przyszłości- Chorzów
07.10.2021 VII Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
12.10.2021 Warsztaty strategiczne dotyczące rozwoju subregionu zachodniego – Rybnik
12.10.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – Warszawa
4.11.2021 XXX Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – Ustroń
4-5.11.2021 Doroczna konferencja gmin górniczych – Hotel Wilga – Ustroń
22-23.11.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – Jastrzębie-Zdrój
24.11.2021 VIII Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
15.12.2021 Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji – Warszawa
Data Rok 2020
23.01.2020 Seminarium eksperckie prawa podatkowego – Definicja “Budowli” w prawie podatkowym – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
27-28.01.2020 Konferencja “W kierunku zielonej gospodarki” – Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, Katowice
04.03.2020 VI Posiedzenie Zarządu SGGP – Rybnik, Biuro SGGP
29.04.2020 Wideokonferencja – projekt Tracer
04.05.2020 VII Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
18.06.2020 XXVIII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – wideokonferencja
02-04.09.2020 XII Europejski Kongres Gospodarczy – Katowice
09.09.2020 Spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu – oddział Katowice – Urząd Gminy Pawłowice
11.09.2020 Spotkanie Gmin Górniczych – Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
06.10.2020 VIII Posiedzenie Zarządu SGGP – UM Jastrzębie-Zdrój
15.10.2020 IX Posiedzenie Zarządu SGGP – UM Jastrzębie-Zdrój
23.11.2020 I Spotkanie Zespołu ds.transformacji – UM Jastrzębie-Zdrój
02.12.2020 II Spotkanie Zespołu ds.transformacji – UM Jastrzębie-Zdrój
07.12.2020 X Posiedzenie Zarządu SGGP – wideokonferencja
15.12.2020 III Spotkanie Zespołu ds.transformacji – UM Jastrzębie-Zdrój
Data Rok 2019
14.01.2019 Spotkanie gmin górniczych, UM Pszów
01.02.2019 XIV Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Marklowice
04.03.2019 Doroczna konferencja gmin górniczych, Hotel Dąbrówka, Jastrzębie-Zdrój
05.03.2019 XXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Hotel Dąbrówka, Jastrzębie-Zdrój
25.03.2019 Spotkanie gmin górniczych, UM Pszów
01.04.2019 Spotkanie gmin górniczych, UM Knurów
08.04.2019 Debata “Śląsk 2030 – Wizja i Cele Rozwoju”, Urząd Marszałkowski, Katowice
11.04.2019 II Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Jastrzębie-Zdrój
13.06.2019 III Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Jastrzębie-Zdrój
29.07.2019 Spotkanie gmin górniczych, UM Łaziska Górne
13.09.2019 Spotkanie Przewodniczącej Zarządu SGGP i Dyrektora Biura SGGP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Warszawa
17.09.2019 IV Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Puchaczów
14.10.2019 Udział przedstawicieli SGGP w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych, Warszawa
17.10.2019 V Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Pawłowice
17.10.2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura, UG Pawłowice
28.10.2019 Spotkanie gmin górniczych, Jastrzębie-Zdrój
18.11.2019 III Konferencja Gospodarcza, Hotel Dąbrówka, Jastrzębie-Zdrój 
20.11.2019 Spotkanie gmin górniczych, Jastrzębie-Zdrój
22.11.2019 Konferencja – Górnictwo 2019, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
25-29.11.2019 Wizyta studyjna WWF-projekt Just Transition Eastern and Southern Europe, Górny Śląsk
12.12.2019 Seminarium z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Adamem Bodnarem, Katowice
 
Data  Rok 2018
31.01.2018         Konferencja “Polska Polityka Surowcowa”, Katowice
19.02.2018 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych, UG Marklowice
26.02.2018 Konferencja “Niska emisja. Węgiel tak, smog nie”, Rybnik
05.03.2018 XIII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
05.04.2018 Doroczna konferencja gmin górniczych, Hotel Kotarz – Brenna
06.04.2018 XXVI Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Hotel Kotarz – Brenna
17.04.2018 Udział przedstawicieli SGGP w Konferencji uzgodnieniowej dotyczącej Polskiej Grupy Geologicznej, Ministerstwo Środowiska,Warszawa
14.06.2018 Spotkanie gmin górniczych, Czerwionka-Leszczyny
25.09.2018 Spotkanie przedstawicieli SGGP członkami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Mysłowice
 
Data Rok 2017
01.02.2017 IX Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
17.05.2017 X Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
07.06.2017 XI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Jastrzębie-Zdrój
19.06.2017 Doroczna konferencja gmin górniczych, Hotel Kolejarz – Ustroń
20.06.2017 XXV Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Hotel Kolejarz – Ustroń
12.07.2017 Spotkanie robocze gmin górniczych, UM Rybnik
14.07.2017 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z przedstawicielami PGG i KW, UM Rybnik
10.08.2017 Spotkanie przedstawicieli SGGP w Ministerstwie Energii, Departament Górnictwa
09.10.2017 Konferencja “Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie”,Hotel Altus – Katowice
25.10.2017 XII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
 
Data Rok 2016
28.01.2016 VII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
16.05.2016 VIII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
20.06.2016 Doroczna konferencja gmin górniczych, Hotel Kolejarz – Ustroń
21.06.2016 XXIV Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Hotel Kolejarz – Ustroń
 
Data Rok 2015
28.01.2015        XXX Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
04.02.2015 XXXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
18.02.2015 Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Skarbników gmin SGGP w kwestii dalszych działań w temacie podatku od nieruchomości, UG Ornontowice
27.02.2015 Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu dla Śląska
02.03.2015 XXXII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Marklowice
09.03.2015 Doroczna konferencja gmin górniczych, Hotel Jawor – Jaworze
10.03.2015 XXIII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Hotel Jawor – Jaworze
26.03.2015 Spotkanie Przewodniczącego Zarządu SGGP z Prezesem RIO, Katowice
22.04.2015 III Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Jastrzębie-Zdrój
19.06.2015 Jubileusz Gminy Marklowice
26.06.2015 Obchody 20-lecia samorządności Miasta Pszów
02.07.2015 IV Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Marklowice
06.08.2015 V Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Miedźna
21.09.2015 Posiedzenie Komisji Mikołów
28.10.2015 Spotkanie Członków Zarządu SGGP z Prezydentem RP,Pszczyna
02.11.2015 VI Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Pawłowice
25.11.2015 Spotkanie przedstawicieli SGGP z prawnikiem Prezydenta RP,Warszawa
Data Rok 2014
01.04.2014        XXVII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
03.04.2014 Przygotowanie Zgromadzenia SGGP i konferencji tematycznej, oraz spotkanie z Wiceprzewodniczącym Zarządu SGGP z Panem Markiem Balcerem
09-11.04.2014 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOM
08.05.2014 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, UG Gierałtowice
12.05.2014 XXII Zgromadzenie SGGP, konferencja „Ramy współpracy spółek węglowych z gminami górniczymi.”, Mikołów
21.11.2014 Udział w spotkaniu dotyczącym zwrotu podatku przez gminy górnicze, UG Ornontowice
26.11.2014 Udział w konferencji na temat zmian w podatku od nieruchomości, Warszawa
08.12.2014 XXIX Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
15.12.2014 Spotkanie z przedstawicielami gmin górniczych SGGP dot. podatku od nieruchomości w kategorii budowli podziemnych
19.12.2014 Spotkanie Członków Zarządu SGGP z Prezesem SKO
Data Rok 2013
18.01.2013 XXIII Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
22.02.2013 Spotkanie z Prof. M. Kamińskim w sprawie powołania zespołu eksperckiego
01.03.2013 Spotkanie gmin górniczych z Prezesem SKO- prof. Czesławem Martyszem, Łaziska Górne
11.03.2013 XXI Zgromadzenie SGGP, Mikołów
10.05.2013 Spotkanie z dr inż. T. Wojtkiewiczem w sprawie powołania zespołu eksperckiego, Warszawa
15-17.05.2013 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOM
20.05.2013 Spotkanie z Wiceministrem Gospodarki P. Tomaszem Tomczykiewiczem, Katowice
05.06.2013 XXV Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
26.06.2013 Spotkanie w Ministerstwie Finansów z P. Justyną Przekopiak- Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych
19-20.09.2013 XXVI Posiedzenie Zarządu SGGP, Puchaczów
17.10. 2013 Udział w Zgromadzeniu EURACOM, Bruksela
14.11.2013 Udział w konferencji „Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim- od projektu do efektu”- prezentacja osiągnięć projektu PROSPECTS, Katowice
02. 12.2013 Spotkanie robocze w sprawie konsultacji projektu definicji budowli
Data Rok 2012
16.01.2012 Udział w konferencji “Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
29.02–01.03.
2012
Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
08.03.2012 XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
19-23.03.2012 Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
11.04.2012 Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
18-20.04.2012 Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
25.06.2012 XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012 XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
21.09.2012 Konferencja pt. „Śląskie górnictwo” , Katowice
24-27.09.2012 Udział w Zgromadzeniu EURACOMu oraz w konferencji podsumowującej projekt PROSPECTS
11-14.10.2012 Udział w obchodach 20-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin Górniczych Donbasu, Donieck (Ukraina)
07.11.2012 Udział i prezentacja projektu PROSPECTS (INTERREG IVC) na VI Targach Funduszy Europejskich w Rybniku
19.11.2012 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych w sprawie opodatkowania infrastruktury w podziemnych wyrobiskach górniczych, Jastrzębie Zdrój
07.12.2012 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów P. Maciejem Grabowskim, Warszawa
Data Rok 2011
10.02.2011     Udział w konferencji “Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
24.02.2011 Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
03.03.2011 XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
16.03.2011 Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
24.03.2011 Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
31.03.2011 Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
06-08.04.2011 XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012 XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
06.06.2011 XVIII posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów
20.06.2011 XIX Zgromadzenie SGGP
22-24.06.2011 Konferencja projektu PROSPECTS pn.: „Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy”, Węgry – Tatabánya
13.09.2011 Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca rozpoznania pytania prawnego WSA w Gliwicach dotyczącego podatku od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
12-14.10.2011 Seminarium przekrojowe projektu PROSPECTS, Francja- Arras
16-17.11.2011 Szkolenie zorganizowane przez SGGP pn.: „Szkody górnicze-zastosowanie Prawa geologicznego i górniczego”
23.11.2011 XX posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów

<! –/section_content –>

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram