Kalendarium

Data Rok 2014
01.04.2014 XXVII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
03.04.2014 Przygotowanie Zgromadzenia SGGP i konferencji tematycznej, oraz spotkanie z Wiceprzewodniczącym Zarządu SGGP z Panem Markiem Balcerem
09-11.04.2014 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOM
08.05.2014 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, UG Gierałtowice
12.05.2014 XXII Zgromadzenie SGGP, konferencja „Ramy współpracy spółek węglowych z gminami górniczymi.”, Mikołów
21.11.2014 Udział w spotkaniu dotyczącym zwrotu podatku przez gminy górnicze, UG Ornontowice
26.11.2014 Udział w konferencji na temat zmian w podatku od nieruchomości, Warszawa
08.12.2014 XXIX Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
15.12.2014 Spotkanie z przedstawicielami gmin górniczych SGGP dot. podatku od nieruchomości w kategorii budowli podziemnych
19.12.2014 Spotkanie Członków Zarządu SGGP z Prezesem SKO
Data Rok 2013
18.01.2013 XXIII Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
22.02.2013 Spotkanie z Prof. M. Kamińskim w sprawie powołania zespołu eksperckiego
01.03.2013 Spotkanie gmin górniczych z Prezesem SKO- prof. Czesławem Martyszem, Łaziska Górne
11.03.2013 XXI Zgromadzenie SGGP, Mikołów
10.05.2013 Spotkanie z dr inż. T. Wojtkiewiczem w sprawie powołania zespołu eksperckiego, Warszawa
15-17.05.2013 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOM
20.05.2013 Spotkanie z Wiceministrem Gospodarki P. Tomaszem Tomczykiewiczem, Katowice
05.06.2013 XXV Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
26.06.2013 Spotkanie w Ministerstwie Finansów z P. Justyną Przekopiak- Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych
19-20.09.2013 XXVI Posiedzenie Zarządu SGGP, Puchaczów
17.10. 2013 Udział w Zgromadzeniu EURACOM, Bruksela
14.11.2013 Udział w konferencji „Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim- od projektu do efektu”- prezentacja osiągnięć projektu PROSPECTS, Katowice
02. 12.2013 Spotkanie robocze w sprawie konsultacji projektu definicji budowli
Data Rok 2012
16.01.2012 Udział w konferencji „Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
29.02–01.03.2012 Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
08.03.2012 XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
19.03-23.03.2012 Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
11.04.2012 Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
18.04-20.04.2012 Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
25.06.2012 XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012 XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
21.09.2012 Konferencja pt. „Śląskie górnictwo” , Katowice
24-27.09.2012 Udział w Zgromadzeniu EURACOMu oraz w konferencji podsumowującej projekt PROSPECTS
11-14.10.2012 Udział w obchodach 20-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin Górniczych Donbasu, Donieck (Ukraina)
07.11.2012 Udział i prezentacja projektu PROSPECTS (INTERREG IVC) na VI Targach Funduszy Europejskich w Rybniku
19.11.2012 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych w sprawie opodatkowania infrastruktury w podziemnych wyrobiskach górniczych, Jastrzębie Zdrój
07.12.2012 Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów P. Maciejem Grabowskim, Warszawa
Data Rok 2011
10.02.2011 Udział w konferencji „Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
24.02.2011 Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
03.03.2011 XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
16.03.2011 Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
24.03.2011 Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
31.03.2011 Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
06.04-08.04.2011 XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012 XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
06.06.2011 XVIII posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów
20.06.2011 XIX Zgromadzenie SGGP
22.06-24.06.2011 Konferencja projektu PROSPECTS pn.: „Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy”, Węgry – Tatabánya
13.09.2011 Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca rozpoznania pytania prawnego WSA w Gliwicach dotyczącego podatku od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
12.10-14.10.2011 Seminarium przekrojowe projektu PROSPECTS, Francja- Arras
16.11-17.11.2011 Szkolenie zorganizowane przez SGGP pn.: „Szkody górnicze-zastosowanie Prawa geologicznego i górniczego”
23.11.2011 XX posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów