Subregion Zachodni w procesie dążenia do zrównoważonej gospodarki

We wtorek (20.02.2024) w Rydułtowach odbył się panel dyskusyjny pn. “Subregion Zachodni w procesie dążenia do zrównoważonej gospodarki”. Eksperci biorący udział w dyskusji (Pani Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Przewodnicząca Zarządu SGGP, Pani Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Ślaskiego, Pan Marcin Połomski – Burmistrz Miasta Rydułtowy, Pan Piotr Masłowski – Senator RP, Pan Prof. Adam Drobniak –  Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) debatowali o zrównoważeniu procesów transformacji energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji, neutralności klimatycznej jako największym wyzwaniu obecnych czasów, o pomysłach i zdobytych już doświadczeniach podkreślając bardzo mocno potrzebę rozmowy i dialogu o przyszłości regionu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Skip to content