VII posiedzenie KM FE SL

18 marca br. odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Podczas posiedzenia powitano nowo wybranych reprezentantów oraz zmieniono składy dwóch grup roboczych funkcjonujących przy Komitecie Monitorującym. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd SGGP, Stowarzyszenie reprezentuje Pan Prezydent Mariusz Wołosz, nowo wybranym zastępcą jest dyrektor biura SGGP, p. Adrianna Kordiak-Woryna.

W trakcie posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili kolejne kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Członkom KM został przedstawiony stan wdrażania programu FE SL oraz zaprezentowano wyniki badania ewaluacyjnego “Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego – FUNDUSZEUE (slaskie.pl)

Skip to content