Spotkanie w Ministerstwie Przemysłu

25 marca br. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z Panią Minister Przemysłu, prof. Marzeną Czarnecką. Na zaproszenie Pani Minister do gmachu ministerstwa przybyło ponad 20 włodarzy śląskich gmin, na terenie których wydobywano lub nadal wydobywa się węgiel kamienny. Otwartość Ministerstwa na dialog i wspólne rozwiązywanie spiętrzonych problemów jest cennym sygnałem w trwającym procesie transformacji regionu. Pani Minister Czarnecka z zaciekawieniem wsłuchiwała się w przytaczane problematyczne sytuacje, z którymi na co dzień zderzają się pracownicy gminnych magistratów.

Podczas poniedziałkowego spotkania poruszono tematy związane z terenami pogórniczymi i opracowaniem mechanizmu przekazywania ich z zasobów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na rzecz samorządów lub Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, celem zaprowadzenia porządku krajobrazowego, ponownego ich ożywienia, nadania nowych funkcji. W dyskusji wybrzmiały również kwestie związane z przygotowaniem wsparcia finansowego dla gmin na podobnych zasadach jakie zawarte zostały w umowie społecznej, zabezpieczenia istniejących już hałd pogórniczych, brak współpracy spółek skarbu państwa z gminami (Tauron S.A., Polska Grupa Górnicza S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.) czy uregulowania kwestii prawnych w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorstw górniczych.

We wszystkich tych obszarach Pani Minister Czarnecka widzi możliwość działania na rzecz załagodzenia lub rozwiązania problemu. Spotkanie było bardzo merytoryczną rozmową z konkretnymi wnioskami do dalszego działania. Dziękujemy serdecznie Ministerstwu Przemysłu z Panią Minister prof. Marzeną Czarnecką na czele, za otwartość i rozpoczęcie dialogu z gminami górniczymi.

Relacja Ministerstwa PrzemysłuFB

Skip to content