Z okazji zbliżającej się „Barbórki” składam wszystkim Górnikom wyrazy szacunku i uznania dla Waszego codziennego górniczego trudu. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, jak …

dowiedz się więcej

Z wielkim poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o wypadku w kopalni „Zofiówka” i śmierci Górników. W tych bolesnych i tragicznych chwilach wyrażamy Rodzinom i Bliskim …

dowiedz się więcej

17. kwietnia br. w Warszawie, w Ministerstwie Środowiska, odbyła się konferencja uzgodnieniowa dla projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Do udziału w konferencji …

dowiedz się więcej