W imieniu pana dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich mam zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone problemowi braku legalnej definicji budowli …

dowiedz się więcej

W dniu wczorajszym (17.10.2019r.) w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło się V Posiedzenie Zarządu. Kwestią najważniejszą było rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia …

dowiedz się więcej

W dniu 9.09.2019r. na stronie Sejmu RP pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o …

dowiedz się więcej