Biuro Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce uzyskało dostęp o projektu z dnia 13.09.2016 ro. ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Projekt wprowadza również nowelizację …

dowiedz się więcej

W poniedziałek 20 czerwca br. odbędzie się w Ustroniu Doroczna Konferencja Gmin Górniczych. Tradycją jest, że co roku na terenie województwa śląskiego samorządowcy …

dowiedz się więcej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wraz z uzasadnieniem. Na liście do …

dowiedz się więcej