XXXIII Zgromadzenie SGGP

We wtorek 10 marca 2015 r. odbyło się XXIII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce (SGGP), które wybrało swoje władze na kolejną kadencję. Zgodnie z propozycją, w skład Zarządu weszli reprezentanci każdego z regionów i obszarów działania każdej ze spółek węglowych.

Po raz kolejny przewodnictwo w Stowarzyszeniu objął  Tadeusz Chrószcz, Wójt Marklowic, a jego zastępczynią została Anna Hetman – Prezydent Jastrzębia-Zdroju.

A oto pełen skład Zarządu:

  1. Tadeusz Chrószcz, Wójt Gminy Marklowice  – Przewodniczący Zarządu (śląskie).
  2. Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój – Wiceprzewodnicząca zarządu (śląskie).
  3. Kazimierz Adamczyk, Wójt Gminy Ornontowice (śląskie).
  4. Franciszek Dziendziel, Wójt Gminy Pawłowice (śląskie).
  5. Adam Grzesiuk, Wójt Gminy Puchaczów (lubelskie).
  6. Jacek Latko, Burmistrz Miasta Libiąż  (małopolskie).
  7. Bogdan Taranowski, Wójt Gminy Miedźna (śląskie).

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce przyjęło uchwałę programową, zgodnie z która w roku 2015 działania Stowarzyszenia skoncentrują się przede wszystkim na korekcie istniejącego, niekorzystnego stanu legislacyjnego, szczególnie w kwestii wprowadzenia jednolitej i wyczerpującej definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości w kategorii podziemne budowle górnicze.
Kolejne osie działań dotyczyć będą bieżących działań lobbingowych na rzecz gmin górniczych, organizacji szkoleń dla gmin członkowskich, współpracy z innymi organizacjami samorządowymi na rzecz polepszenia jakości stanowionego prawa, włączeniu się w realizację kolejnego projektu na skalę europejską w ramach europejskiego stowarzyszenia EUR-ACOM, którego SGGP jest członkiem od roku 1999 i w ramach którego zrealizowało już, poprzez uczestnictwo gmin członkowskich, 2 bardzo duże międzynarodowe projekty współfinansowane z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III i IVC. Bieżący projekt zostanie złożony na jesieni i dotyczyć będzie wsparcia MŚP.

Zgromadzeni przyjęli też w niezmienionej wysokości składki członkowskie oraz budżet na rok 2015.

Skip to content