XXXII Zgromadzenie SGGP

Wskutek rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce Gminy Miedźna i Miasta Rydułtowy z końcem roku 2022, zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Władz SGGP. Wójt Gminy Miedźna był Członkiem Komisji Rewizyjnej SGGP, a Pan Burmistrz Miasta Rydułtowy był Członkiem Zarządu SGGP. Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem władzy, Zarząd natomiast składa się z 5-7 osób. W tej sytuacji zaistniała konieczność uzupełnienia Komisji Rewizyjnej oraz możliwość (nie konieczność) uzupełnienia składu Zarządu. Był to jednak dobry moment na dołączenie do Zarządu SGGP przedstawiciela województwa dolnośląskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce wybrano p. Łukasza Puźnieckiego, Burmistrza Miasta Polkowice, do Komisji Rewizyjnej p. Macieja Gogullę, Wójta Gminy Pilchowice.

W trakcie XXXII Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce poruszony został również temat ostatnio bardzo nagłośniony i w znaczący sposób zagrażający polskiemu górnictwu, mowa tu o dyrektywie metanowej przygotowywanej przez UE. Stowarzyszenie widzi w tym duże zagrożenie zarówno dla przemysłu wydobywczego, który kompletnie nie jest na to przygotowany oraz dla samorządów, które będą beneficjentem konsekwencji tych decyzji.

Skip to content