XXX Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

W dniu 4 listopada w Ustroniu obyło się XXX Zgromadzenie SGGP. Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd SGGP w celu zatwierdzenia bądź odrzucenia propozycji nowego logotypu Stowarzyszenia. Odświeżenie „znaku graficznego” Stowarzyszenia zostało opracowane przez firmę graficzną ORTH wedle wytycznych wskazanych przez Zarząd SGGP. Nowe logo miało zawierać symbole wskazujące na odchodzenie od „czarnego” przemysłu węglowego ku zielonej gospodarce, przy pozostawieniu symboliki górniczej. Po wielu miesiącach konsultacji i rozmów Zarząd SGGP większością głosów zaakceptował wygląd graficzny nowego logotypu. Oprócz podstawowej formy graficznej zawierającej rysunek i skrót literowy, dostępne są też wersje alternatywne logotypu, umieszczone w Katalogu Identyfikacji Wizualnej. W katalogu została opracowana wersja podstawowa jak i wersje alternatywne, wersje na ciemnym tle, monochromatyczne, achromatyczne, aby w zależności od potrzeb można było prawidłowo stosować logotyp Stowarzyszenia.

Nowy logotyp przyjęto jednogłośnie. Po zatwierdzeniu zmian w Statucie SGGP przez Krajowy Rejestr Sądowy zaczniemy używać oficjalnie nowe logo SGGP.

Skip to content