XII Europejski Kongres Gospodarczy

Po długich miesiącach zastoju i izolacji powoli wracamy na stare tory. Uczymy się od nowa jak funkcjonować i organizować pracę w nowej rzeczywistości. Plany i ustalenia podejmowane pół roku temu dzisiaj już nie zawsze mają zastosowanie i są możliwe do realizacji. Na nowo trzeba określić drogi rozwoju dla przemysłu, określić ramy działań i wyznaczyć priorytety. Wokół tych tematów i zagadnień toczyły się rozmowy podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w minionym tygodniu (2-4.09.2020r.) odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównymi, istotnymi dla regionów górniczych tematami było: wyzwania dla polskiego sektora energetycznego – zielona transformacja, Zielony Ład, energia odnawialna w Polsce, Europie i na świecie, budżety samorządów- Polska lokalna w nowej sytuacji, Sprawiedliwa transformacja, energetyka, klimat, Green Deal, Górnictwo (transformacja pod presją) oraz jeden z ostatnich paneli  Stop Smog w którym wśród prelegentów był prezydent Rybnika, pan Piotr Kuczera .

Masę informacji i tematów zostało poruszonych podczas trzech dni rozmów, wielu specjalistów i praktyków. Mocno zaznaczono potrzebę transformacji regionów górniczych z głośno wyartykułowaną potrzebą współpracy środowisk lokalnych, samorządów i instytucji państwowych oraz wykorzystaniu funduszy unijnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu bardzo skomplikowanego, wielopłaszczyznowego procesu jakim jest transformacja górnictwa. Mamy coraz  mniej czasu na działanie. Ostatnie  miesiące odsunął z pierwszego planu działania w kierunku Sprawiedliwej transformacji. Najwyższa pora powrócić do tematu. Przeważająca lista poruszanych tematów podczas EKG dotyczyła spraw energetyki, niskiej emisji, odejścia od paliw kopalnych lub lepszego ich spożytkowania.

Więcej szczegółów, retransmisje spotkań można znaleźć na https://www.eecpoland.eu/pl/

Skip to content