Wyrok NSA II FSK 759/15

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną jednej ze spółek węglowych – uznano w ten sposób fakt, iż obudowy górnicze są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sentencję wyroku można znaleźć w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych poniżej przedstawiam sentencję wyroku.

II FSK 759/15 – Wyrok NSA

Data orzeczenia2015-05-27orzeczenie prawomocne
Data wpływu2015-03-06
SądNaczelny Sąd Administracyjny
SędziowieBogusław Dauter /sprawozdawca/
Stefan Babiarz /przewodniczący/
Wojciech Stachurski
Symbol z opisem6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązaneI SA/Gl 591/14 – Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-01
Skarżony organSamorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wynikuOddalono skargę kasacyjną
SENTENCJANaczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Wojciech Stachurski, Protokolant Dominika Kurek, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. […] S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 591/14 w sprawie ze skargi K. […] S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 31 marca 2014 r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008r. oddala skargę kasacyjną.
Skip to content