Wymiana Regionów Węglowych

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce aplikowało w zeszłym roku do programu Wymiany Regionów Węglowych Bałkanów Zachodnich, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Program Exchange WBUA opiera się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk regionów węglowych w kontekście poszukiwania alternatywy dla przemysłu wydobywczego, radzenia sobie z konsekwencjami wygaszania górnictwa, planowania procesu transformacji.

Partnerem projektowym Stowarzyszenia (reprezentującego region Górnego Śląska) jest delegacja z Kosowa. Aktualnie dzięki zaangażowaniu sekretariatu projektu konkretyzujemy obszary w obrębie których będziemy działać. Wymiana oprócz spotkań zdalnych obejmuje również wizytę delegacji Kosowa w Polsce.

Skip to content