Warsztaty – IETU

„Różne strony sprawiedliwej transformacji w regionie śląskim” pod takim tytułem odbyły się dzisiaj (15.06.2023r.) warsztaty zorganizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Warsztaty były początkiem wizyty studyjnej gości z Ukrainy na Śląsku.

Spotkania w tej formule pozwalają na wzajemne dzielenie się posiadanymi doświadczeniami, sprawdzonymi praktykami oraz są doskonałym miejscem na zaznaczenie mogących pojawić się przeszkód, które należy uwzględnić podczas planowania transformacji regionów górniczych.

Organizatorzy warsztatu zagwarantowali szeroki wachlarz interesariuszy procesu transformacji na Śląsku. Goście z Ukrainy mieli okazję posłuchać o działaniach i wyzwaniach z którymi mierzy się samorząd województwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz o tym w jaki sposób instytucja naukowo-badawcza wspiera dokonujące się na Śląsku zmiany.

Skip to content