VIII posiedzenie zarządu SGGP

24 listopada 2021r. odbyło się, ostatnie w tym roku, VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Maciej Szymczak – dyrektor biura ds. zagospodarowania majątku, przedstawił członkom Zarządu SGGP drogę postępowania w procesie zbycia gruntu na rzecz samorządu terytorialnego. Prezentacja przedstawiona przez Pana M. Szymczaka została przesłana do biura Stowarzyszenia, a następnie rozesłana do gmin. Treści zawarte w prezentacji pomogą uporządkować proces występowania gmin górniczych do SRK, w celu przejęcia gruntów poprzemysłowych po zamkniętych kopalniach.

W trakcie posiedzenia obradowano również nad koniecznością skorzystania z propozycji złożonej przez Pana Artura Dyczkę, podczas Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w Ustroniu, w kontekście cyberbezpieczeństwa w gminach górniczych. Zaproszenie do współpracy wpłynęło w ostatnich dniach do Pani Przewodniczącej Zarządu SGGP, która uważa za zasadne zorganizowanie szkolenia w tym temacie dla naszych gmin.  W całym przedsięwzięciu chodziłoby głownie o nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyfrowe w gminach z Panami Piotrem Tosiem i Arturem Dyczko (GIG). Panowie chcą stworzyć sieć kontaktów, która w razie cyber ataku posłuży przekazaniu informacji  o zdarzeniu do pozostałych podmiotów.

Zarząd zdecydował również , że powinniśmy rozpropagować  działania podejmowane przez Stowarzyszenie za pomocą telewizji TVT. Po przeanalizowaniu oferty zapadnie ostateczna decyzja o wykupieniu pasma antenowego w telewizji lokalnej TVT.

Skip to content