Uzasadnienie do wyroku NSA II FSK 759/15

Dziś ukazało się uzasadnienie do wyroku NSA o sygnaturze II FSK 759/15, który zapadł 27. maja br.
Treść uzasadnienia można znaleźć w Centralnej Bazie Orzeczeń http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E25A5A2D19

O wydaniu wyroku pisaliśmy miesiąc temu.

Skip to content