Transformacja energetyczna

Przez dwa dni na śląsku rozmawialiśmy z ekspertami Polskiej Zielonej Sieci o transformacji energetycznej, ubóstwie energetycznym, sieciach dystrybucyjnych elektroenergetycznych, spółdzielniach presumenckich i problemach z którymi jednostki samorządowe na co dzień mają do czynienia.

Czy dedykowane programy i narzędzia mające przeciwdziałać zjawisku ubóstwa energetycznego działają właściwie? Czy podejmowane działania są wystarczające? Wnikliwa analiza tych zagadnień pokazuje, że w części teoretycznej system powinien się sprawdzić, niestety praktyka uwidacznia wiele niedociągnięć, co skutkuje wysokim wskaźnikiem osób pozostających w ubóstwie energetycznym lub osób zagrożonych tym zjawiskiem.

Przygotowywane rozwiązania prawne, chociażby uregulowanie tworzenia spółdzielni energetycznych przez wspólnoty mieszkaniowe jest pewną alternatywą. Jednak jest to dalej rozwiązanie tylko dla wybranej grupy odbiorców.

Skip to content