Stanowisko ws. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Początkiem maja tego roku do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W połowie miesiąca dokument trafił już do I czytania w dwóch komisjach: Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Projekt ten wprowadza wiele zapisów budzących nasze obawy, dlatego Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce podjął decyzję o przygotowaniu stanowiska w tej sprawie i skierowaniu go do Kancelarii Sejmu oraz ww. komisji.

Nasze obawy budzą zapisy, które ograniczają rolę władz samorządowych oraz lokalnych społeczności, ingerując we władztwo planistyczne gmin, eliminują proces konsultacji społecznych, bezprecedensowo ograniczają prawo własności.

Całość dokumentu można znaleźć na naszej stornie w zakładce stanowiska.

Skip to content