Spotkanie z Fransem Timmermansem

W poniedziałek 5 grudnia w Chorzowie odbyło się spotkanie z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej.

W spotkaniu tym wzięła udział Przewodnicząca Zarządu SGGP p. Anna Hetman. Tematem przewodnim omawianym podczas spotkania był Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Pani Przewodnicząca podzieliła się obawami gmin górniczych, dotyczącymi braku czasu na wykorzystanie środków. Zwróciła się z prośbą do wiceprzewodniczącego Timmermansa o wydłużenie czasu na sięganie i rozliczenie tych środków poza rok 2026 i 2027.

Zaznaczyła również, że niektóre gminy mogą zostać wykluczone z możliwości skorzystania z FST ze względu na wydanie nowych koncesji na wydobycie przez rząd naszego kraju. W tej sprawie Zarząd SGGP interweniował już w Ministerstwie Środowiska i Klimatu, lecz na dzień dzisiejszy nie mamy gwarancji, że decyzje o wydaniu nowych koncesji zostaną wstrzymane.

Skip to content