Regulacje emisji metanu

Od dwóch lat w Brukseli toczyły się prace nad uregulowaniami dotyczącymi monitorowania i redukcji emisji metanu. Pierwotny projekt w tym zakresie zakładał, że od 1 stycznia 2027 r. zakazane będzie uwalnianie metanu do atmosfery z szybów kopalń węgla innego niż koksowy, emitujących ponad 0,5 tony metanu (po głosach m.in. strony polskiej wskaźnik ten miał zostać zmieniony na 3 tony) na 1 tys. ton wydobytego węgla.

Z końcem roku 2022 zostały po raz pierwszy złagodzone wytyczne dotyczące emisji metanu z 0,5 do 3 ton na wydobytą tonę węgla. Limity te okazały się nierealne do osiągnięcia w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wprowadzenie uregulowań w takiej formie groziło szybkim zamknięciem górnictwa w Polsce. Obawę budziło wydobycie węgla koksowego, który również miał być objęty monitoringiem i redukcją metanu. W marcu został on utrzymany na liście surowców strategicznych UE, co było pierwszą dobrą wiadomością dla polskiego górnictwa, lecz nie rozwiązywało to meritum problemu.

Praca europosłów i nagłośnienie tematu spowodowało, że dzisiaj w rozporządzeniu limit emisji metanu ma zostać ustalony na poziomie 5 t na 1000 t wydobytego węgla, liczone na operatora, a nie na poszczególne kopalnie. Ustalenia te gwarantują pracę polskich kopalń w duchu sprawiedliwej transformacji.

Skip to content