Rada Regionalna ds. Sprawiedliwej Transformacji

W piątek 26 maja odbyło się I Spotkanie Rady Regionalnej ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu regionalnego oraz samorządów gmin górniczych. Uroczysta inauguracja odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Powołana Rada Regionalna będzie zajmowała się kwestiami związanymi z wydatkowaniem środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które wchodzą w fazę realizacji (jest to kwota 2,2 mld euro).

Jak podkreślił Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski “Inauguracja Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji na pewno będzie swego rodzaju ciałem opiniodawczym i stanie się pomocna w wytyczaniu tychże kierunków i zamierzeń. Mamy w tej chwili sklasyfikowane 23 projekty skierowane do samorządów. I rozpoczynamy konkretne działania na rzecz naszej regionalnej ojczyzny”.

W Radzie liczącej ponad 60 osób współpracować będą przedstawiciele samorządu regionalnego, samorządów gmin górniczych, instytucji naukowo-badawczych oraz spółek związanych z przemysłem górniczym. Podczas spotkania omawiano działania związane z uruchomieniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dyskutowano także na temat realizacji projektów i inicjatyw planowanych w związku z procesem transformacji. Sporo miejsca zajęły kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi (np. przejmowaniem mienia od SRK S.A.).

Stowarzyszenie od początku tego roku bardzo mocno pracuje nad przygotowaniem zmian prawnych w kwestii przejmowania gruntów pogórniczych oraz przyśpieszenia ścieżki planistycznej umożliwiającej szybkie działanie na przejętych terenach, tak aby wykorzystać środki unijne dedykowane regionom górniczym. O końcowych efektach pracy będziemy informowali niebawem.

Skip to content