Projekt Coal Heritage

Coal Heritage: Zachowanie i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako dziedzictwa kulturowego UE, to nowy projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali, który rozpoczął się w tym roku.

Liderem projektu jest greckie centrum badawcze CERTH, a konsorcjum tworzą jednostki z 5 państw: słoweńska firma górnicza Premogovnik Velenje,  francuskie BRGM, niemieckie DMT-THGA oraz polskie jednostki: Instytut Techniki Górniczej KOMAG i Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem projektu  jest  stworzenie międzyregionalnej sieci poświęconej ochronie dziedzictwa węglowego. Po rozpoznaniu i waloryzacji majątku wybranych kopalń opracowana zostanie strategia ich zachowania w oparciu o najlepsze praktyki . Zidentyfikowane zostaną również procesy potrzebne do uznania konkretnej kopalni za dziedzictwo narodowe.  Co ważne w tym przypadku przeanalizowane zostaną nie tylko zasoby materialne i niematerialne kopalń, ale uwzględnione zostanie także pojęcie geodziedzictwa odnoszące się do węgla.

Głównym efektem projektu będzie interaktywna mapa wizualna pod nazwą European Visual Map Journal, promująca potencjał górnictwa, jako wspólnego dziedzictwa industrialnego. W zależności od miejsca i sposobu prezentacje mogą zawierać elementy quizów, animacji czy pokazów z wykorzystaniem technologii VR. Mapa dostępna będzie na stronie internetowej i zaprezentowana zostanie podczas specjalnego eventu na Kopalni Doświadczalnej Barbara w Polsce w 2025 roku.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce zostało partnerem projektu Coal Heritage wspierającym GIG-PIB w promocji i upowszechnianiu projektu.

Okres realizacji projektu: 07.2023 – 07.2025

Skip to content