Exchange EU (Wymiana Regionów Węglowych krajów Unii Europejskiej)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Program Wymiany Regionów Węglowych krajów Unii Europejskiej jest platformą wymiany doświadczeń między regionami będącymi w procesie transformacji sektora górniczego.

Program Exchange EU to wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi partnerami. W programie wzięła udział Małopolska reprezentowana przez Miasto Libiąż, oraz Śląsk reprezentowany przez Miasto Bytom i Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

Exchange EU to program wymiany regionów węglowych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, i łupki naftowe) w okresie przejściowym, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Program jest częścią projektu Coal Regions in Transition (CRiT). Wymiana Exchange EU ułatwia współpracę i propaguje uczenie się od partnerów, w jaki sposób może być wdrażana strategia Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Kluczowym celem jest wspieranie regionów węglowych UE w dekarbonizacji ich systemów energetycznych przy jednoczesnej ochronie pracowników i społeczności, poprzez ekonomiczną dywersyfikację i innowacje technologiczne. Podczas programu uczestniczące regiony dzielą się doświadczeniami i wspólnie pracują nad problemami związanymi z transformacją sektora górniczego.

MAŁOPOLSKA (PL) – ARAGÓN (ES) – ÚSTÍ (CZ)

W dniach 19-20 lipca br. miała miejsce wizyta studyjna w Libiążu. W spotkaniu brały udział trzy regiony węglowe, które znajdują się na różnych etapach procesu sprawiedliwej transformacji. W Małopolsce i Ústí wydobycie węgla nadal trwa. W Aragonii wydobycie węgla zakończyło się w 2018 r., a tereny kopalni są obecnie rekultywowane i rewitalizowane.

ŚLĄSK (PL) – ASTURIA (ES)

W ramach programu, w dniach 5-6 października br., odbyła się wizyta grupy ze Śląska w Oviedo (Hiszpania).

Skip to content