Exchange EU (Wymiana Regionów Węglowych krajów Unii Europejskiej)

Program Wymiany Regionów Węglowych krajów Unii Europejskiej jest platformą wymiany doświadczeń między regionami będącymi w procesie transformacji sektora górniczego.

Program Exchange EU to wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi partnerami. W programie wzięła udział Małopolska reprezentowana przez Miasto Libiąż, oraz Śląsk reprezentowany przez Miasto Bytom i Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

Exchange EU to program wymiany regionów węglowych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, i łupki naftowe) w okresie przejściowym, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Program jest częścią projektu Coal Regions in Transition (CRiT). Wymiana Exchange EU ułatwia współpracę i propaguje uczenie się od partnerów, w jaki sposób może być wdrażana strategia Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Kluczowym celem jest wspieranie regionów węglowych UE w dekarbonizacji ich systemów energetycznych przy jednoczesnej ochronie pracowników i społeczności, poprzez ekonomiczną dywersyfikację i innowacje technologiczne. Podczas programu uczestniczące regiony dzielą się doświadczeniami i wspólnie pracują nad problemami związanymi z transformacją sektora górniczego.

MAŁOPOLSKA (PL) – ARAGÓN (ES) – ÚSTÍ (CZ)

W dniach 19-20 lipca br. miała miejsce wizyta studyjna w Libiążu. W spotkaniu brały udział trzy regiony węglowe, które znajdują się na różnych etapach procesu sprawiedliwej transformacji. W Małopolsce i Ústí wydobycie węgla nadal trwa. W Aragonii wydobycie węgla zakończyło się w 2018 r., a tereny kopalni są obecnie rekultywowane i rewitalizowane.

ŚLĄSK (PL) – ASTURIA (ES)

W ramach programu, w dniach 5-6 października br., odbyła się wizyta grupy ze Śląska w Oviedo (Hiszpania).

Skip to content