Prawo geologiczne i górnicze

W dniu wczorajszym (tj. 11.07.2023) odbyło się wspólne posiedzenie komisji senackich – Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wraz z Komisją Środowiska, które pracowały nad ustawą o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1010) oraz ustawą o zmianie ustawy-Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1017).

W posiedzeniu komisji wzięli udział przedstawiciele Zarządu SGGP, p. Anna Hetman oraz p. Leszek Żogała. Od dwóch miesięcy apelujemy pisemnie i uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, podczas których trwają prace nad przygotowywaną ustawą. Sprzeciw wobec proponowanych zapisów wyraża wiele organizacji, samorządów, mieszkańców terenów górniczych, a nawet posłów czy senatorów. Ustawa w zaproponowanej formie wyrządzi wielkie szkody społeczeństwu. Wczorajsza komisja nie przyjęła żadnych poprawek. Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu opowiedziała się za odrzuceniem w całości nowelizacji Prawo geologiczne i górnicze. Teraz głos zabierze Senat RP.

Skip to content