POTENTIALS

W środę 14.06.2023r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się podsumowanie dwuletniego projektu POTENTIALS- Synergiczny POTENCJAŁ likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni węglowych oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

Projekt POTENTIALS to międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Projekt prowadzony był przez GIG Instytut badawczy wraz z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii, Niemiec oraz Grecji.

Do dyskusji zostało zaproszone Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, które reprezentował p. Leszek Żogała mówiący o potrzebach Gminy Gierałtowice i innych gmin górniczych w kontekście transformacji i problemów jakie mogą ujawnić się po zamknięciu kopalni węgla kamiennego.

Skip to content