Podkomisja Stała ds. Sprawiedliwej Transformacji

Podkomisja spotkała się 21czerwca 2022. Tematem przewodnim było: podsumowanie negocjacji z Komisją Europejską na temat zapisów Umowy Partnerstwa, informacja na temat planu importu brakującego węgla do Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ochrony potrzeb komunalno-bytowych Polaków, informacja na temat postępów prac w zakresie transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Cały przebieg spotkania można zobaczyć na stronie Sejmu RP.

Skip to content