10.01.2023Posiedzenie wspólne Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji oraz monitorowania wykorzystania środków unijnych. – Warszawa
11.01.2023Warsztaty “Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki za energię?” – Rybnik
12.01.2023Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – webinarium
12.01.2023Warsztaty “Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki za energię?” – Gliwice