01.04.2014       XXVII Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
03.04.2014Przygotowanie Zgromadzenia SGGP i konferencji tematycznej, oraz spotkanie z Wiceprzewodniczącym Zarządu SGGP z Panem Markiem Balcerem
09-11.04.2014Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOM
08.05.2014Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, UG Gierałtowice
12.05.2014XXII Zgromadzenie SGGP, konferencja „Ramy współpracy spółek węglowych z gminami górniczymi.”, Mikołów
21.11.2014Udział w spotkaniu dotyczącym zwrotu podatku przez gminy górnicze, UG Ornontowice
26.11.2014Udział w konferencji na temat zmian w podatku od nieruchomości, Warszawa
08.12.2014XXIX Posiedzenie Zarządu SGGP, UG Ornontowice
15.12.2014Spotkanie z przedstawicielami gmin górniczych SGGP dot. podatku od nieruchomości w kategorii budowli podziemnych
19.12.2014Spotkanie Członków Zarządu SGGP z Prezesem SKO
Skip to content