16.01.2012Udział w konferencji “Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
29.02–01.03.
2012
Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
08.03.2012XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
19-23.03.2012Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
11.04.2012Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
18-20.04.2012Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
25.06.2012XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
21.09.2012Konferencja pt. „Śląskie górnictwo” , Katowice
24-27.09.2012Udział w Zgromadzeniu EURACOMu oraz w konferencji podsumowującej projekt PROSPECTS
11-14.10.2012Udział w obchodach 20-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin Górniczych Donbasu, Donieck (Ukraina)
07.11.2012Udział i prezentacja projektu PROSPECTS (INTERREG IVC) na VI Targach Funduszy Europejskich w Rybniku
19.11.2012Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych w sprawie opodatkowania infrastruktury w podziemnych wyrobiskach górniczych, Jastrzębie Zdrój
07.12.2012Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów P. Maciejem Grabowskim, Warszawa
Skip to content