Just Transition in Eastern and Southern Europe

W zeszłym tygodniu 25-29.11.2019r. w województwie śląskim odbyła się wizyta studyjna grupy WWF z Niemiec, Bułgarii, Grecji oraz Polski. Fundacja WWF prowadzi projekt Just Transition in Eastern and Southern Europe (Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych). 

Celem tego projektu jest opracowanie zindywidualizowanych strategii transformacji dla transformacji gospodarczej określonych regionów w Bułgarii (południowo-zachodnia Bułgaria), Grecji (zachodnia Macedonia) i Polsce (Śląsk) z dala od węgla i w kierunku zrównoważonej działalności gospodarczej. Każdy plan przejściowy będzie stanowił podstawę do promowania ścieżek Just Transition i opcji specyficznych dla regionu na poziomie krajowym i UE. Uzupełnieniem będzie badanie poświęcone przeszłym doświadczeniom związanym z transformacją w Niemczech. Aby zapewnić akceptację społeczną i przejrzystość, projekt obejmie warsztaty budowania zdolności w Bułgarii, Grecji i Polsce, aby zaangażować lokalnych interesariuszy, związki zawodowe, dziennikarzy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także odpowiednich regionalnych, krajowych i unijnych decydentów. 

W każdym z czterech krajów zorganizowana była wizyta studyjna (ostatnia w Polsce) w celu zebrania odpowiednich zainteresowanych stron w celu zapoznania się z regionalnymi wyzwaniami, dotychczasowych doświadczeń związanych z transformacją oraz spotkania lokalnych przedstawicieli, katalizując w ten sposób wzajemne wykorzystanie pomysłów wśród zainteresowanych stron z różnych regionów . Wreszcie, szereg działań rzeczniczych zostanie skierowanych do instytucji UE w celu podniesienia świadomości na temat Just Transition, tak aby stała się ona integralnym elementem europejskiej polityki klimatycznej wraz z zapewnieniem odpowiedniego finansowania.

Podczas wizyty na śląsku goście odwiedzili siedzibę Tauron Group w Katowicach oraz jej placówki takie jak kopalnię Sobieski czy elektrociepłownię Jaworzno, poznali problemy i strategię miast takich jak: Rybnik, Bytom oraz Jastrzębie-Zdrój jako miast górniczych. Największą jednak uwagą cieszyły się wizyty w zagospodarowanej już przestrzeni po górniczej (Muzeum Śląskie, kopalnia Guido, dzielnica Nikiszowiec czy Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu).

Skip to content