Doroczna Konferencja Gmin Górniczych

W poniedziałek (12. czerwca br.) odbyła się Doroczna Konferencja Gmin Górniczych. Tegoroczne spotkanie poświęcone było w głównej mierze tematowi transformacji i konieczności zmian legislacyjnych, bez których proces transformacji i wydatkowanie dedykowanych funduszy dla regionów węglowych może być zagrożony.

Konferencję swoją fachową wiedzą wsparła p. Anna Jedynak, Wicemarszałek Województwa Ślaskiego, p. Małgorzata Staś, Dyrektor ds. Transformacji Regionu Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, prezentując prowadzone i planowane działania przez Urząd Marszałkowski, który “zabezpiecza” finansowo proces sprawiedliwej transformacji w Województwie Śląskim. Aktualnie środki na ten cel są zabezpieczone, nabory do konkursów już ruszyły, pojawia się jedynie obawa, że nie zdążymy do 2026 zakontraktować i rozliczyć połowy planowanych środków. Sytuację ułatwiłyby sprzyjające gminom uregulowania prawne, które dzisiaj blokują możliwość działania na terenach pogórniczych. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce podjął decyzję o przygotowaniu zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, które ułatwiłyby proces przejmowania i zagospodarowania terenów pogórniczych. Zadania tego podjął się p. adwokat Jan Stefanowicz z Kancelarii Juris, który na zlecenie SGGP przygotował propozycję zmian legislacyjnych. Pan adwokat wziął udział w Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych przybliżając zgromadzonym myśl przewodnią proponowanych zmian. W przygotowanym projekcie ujęto kwestie przekazywania terenów pogóniczych na rzecz gmin górniczych oraz umożliwienie skrócenia ścieżki planistycznej w odniesieniu do terenów pogórniczych.

Tematem drugiej części Konferencji była przyszłość gmin górniczych po zakończeniu eksploatacji, problemy mogące wyniknąć po latach oraz sposoby przewidywania i zapobiegania niepożądanych szkodom na przykładzie Miasta Trzebinia. W panelu udział wzięli: p. Tomasz Żołądź, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebinia, p. Łukasz Kortas z Zakładu Geologii, Geofizyki i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa, p. Piotr Bojarski, Wiceprezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., p. Jerzy Majchrzak , Dyrektor Biura Zaopatrzenia Produkcji JSW S.A. oraz p. Sławomir Bojarczuk z LW Bogdanka S.A. Tak szeroki wachlarz prelegentów pozwolił zgłębić wiedzę w kwestii zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach pogórniczych, metod zapobiegania lub ograniczania negatywnych skutków eksploatacji pokładów węgla kamiennego oraz sposobów naprawy/usunięcia zaistniałych szkód.

Istotnym elementem wygaszania górnictwa jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Pomysł na zagospodarowanie tej infrastruktury zaprezentował p. Bartosz Polnik, Zastępca Dyrektora ds. Rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Ostatnim punktem Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych był temat codziennych problemów gmin górniczych wynikających z prowadzonej działalności wydobywczej, zidentyfikowanych przez Włodarzy gmin górniczych na przykładzie Pawłowic, Gierałtowic, Libiąża oraz Puchaczowa.

Skip to content