ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PŁYNĄCE Z NIEJ KORZYŚCI EKONOMICZNE

Jak kryzys energetyczny zmieni sposób ogrzewania naszych domów? Jak niewielkimi działaniami możemy realnie wpłynąć na obniżenie naszych rachunków? Czy proponowane zmiany nawyków rzeczywiście będą miały pozytywny wpływ na naszą planetę?

Chcąc przeciwdziałać zmianom klimatu, musimy pamiętać, że wszystko ma znaczenie. Jednak jeśli argumenty klimatyczne do nas nie przemawiają, może uczyni to zauważalna oszczędność w naszym portfelu?

W trosce o nasze zdrowie, przyszłość naszych dzieci i dobro naszej planety, wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym postanowiliśmy rozpocząć dyskusję o tematach potencjalnie znanych, ale w większości zbyt skomplikowanych, aby zrozumieć je całościowo. Pierwszym tematem, który uznaliśmy za istotny z punktu widzenia mieszkańca to jakość środowiska w którym żyjemy.

5 października br. zorganizowane zostało webinarum pt. “Jak kryzys energetyczny zmieni sposób ogrzewania naszych domów?”. Przyszłość energetyczna stawia dużo znaków zapytania przed obywatelem. Chęć zmiany czasem jest zbyt małym argumentem do jej wprowadzenia, jeśli napotyka się na brak wiedzy, dezinformację lub ogrom nowinek, które nie wiadomo jak “ugryźć”. Podczas spotkania temat ten w fenomenalny sposób uporządkował prowadzący webinarium p. Bartłomiej Kozieł, Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia. Nagranie spotkania jest dostępne w Linku.

Drugim etapem przekazywania wiedzy, skierowanym do mieszkańców gmin górniczych były materiały informacyjne przygotowane i wydrukowane w znacznym stopniu ze wsparciem finansowym Fundacji JSW. Dzięki przyznanej darowiźnie mogliśmy z pomocą Polskiego Alarmu Smogowego opracować ulotki dedykowane mieszkańcom z poradami, jak zmieniając nawyki można poczynić oszczędności w budżecie domowym.

e

Skip to content