Zmarł dr Konrad Tausz

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w ubiegłym tygodniu, w wieku lat 70, zmarł dr Konrad Tausz – wieloletni kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Dr Konrad Tausz od momentu powołania do życia Centrum Wspierania Rozwoju i Promocji Gmin Górniczych był członkiem jego Rady Programowej. Rada była organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia, w jej skład weszły autorytety związane z szeroko rozumianą restrukturyzacją górnictwa.

Dr Tausz – jako uznany ekspert – wielokrotnie brał udział w naszych konferencjach i projektach. To właśnie jego zespół z Głównego Instytutu Górnictwa przeprowadził bardzo kompleksowe i szczegółowe badania losów górników korzystających z odpraw i innych instrumentów pomocowych.

W kolejnych latach, dzięki zaangażowaniu Dr. Tausza gminy naszego Stowarzyszenia brały udział w wielu badaniach i projektach społecznych. W roku 2010 nasze gminy – Czerwionka Leszczyny i Wodzisław Śląski przystąpiły do projektu pn. „Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych”. Kierującym projektem był właśnie dr Konrad Tausz. Był to bardzo trudny projekt ze względu na podjętą tematykę – wykluczenie społeczne.

Dziś o godzinie 14.00 na cmentarzu w Łaziskach żegnamy Osobę zasłużoną dla Regionu i dla społeczności gmin górniczych.

Krótki biogram dr. Kondrad Tausza można znaleźć na stronie netTG.

Skip to content