XXVIII Zgromadzenie SGGP

W dniu dzisiejszym (18.06.2020r.) odbyło się XXVIII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa Sars-CoV-2 spotkanie członków Stowarzyszenia odbyło się w formie wideokonferencji. Obecna sytuacja uniemożliwiła organizację Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych, która zawsze poprzedzała Zgromadzenie SGGP. Członkowie Zarządu liczą, że wydarzenie to uda się zorganizować w innym, dogodnym terminie po likwidacji obostrzeń związanych z Covid-19 oraz w bezpiecznej formie dla wszystkich uczestników.

Podczas XXVIII Zgromadzenia SGGP przyjęto sprawozdanie Zarządu SGGP za wykonanie planu finansowego za 2019r., oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Przyjęty został również ramowy program pracy i plan finansowy na rok 2020.

Podczas spotkania poruszono kilka ważnych tematów dla gmin górniczych w perspektywie transformacji regionów górniczych.  Jednym z nich była dyskusja nad zleceniem pracy badawczo-rozwojowej, której celem byłoby określenie ścieżki rozwoju gmin członkowskich Stowarzyszenia w kontekście odchodzenia od wydobycia węgla czy to ze względów ekologicznych, czy kończących się zasobów. Plan na przyszłość trzeba zacząć przygotowywać w oparciu o różne analizy i opracowania mające nakreślić możliwości danego regionu. W ostatnim czasie wiele mówiono o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, środkach finansowych planowanych dla Polski. Jak wspomniała p. Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, aby skorzystać z tych propozycji należy już rozpocząć przygotowanie planu transformacji, wskazać chęć odejścia od węgla i budowania alternatywy dla górnictwa, uporządkowania terenów pogórniczych, zdegradowanych przemysłem wydobywczym. Delegaci uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu uznali za zasadne zlecenie wykonanie opracowania, które będzie pomocą w przygotowaniu planu transformacji regionu czy innych projektów.

Drugim istotnym poruszonym zagadnieniem  był projekt Strategii Rozwoju Województwa Ślaskiego “Śląsk 2030”. Wójt Gminy Mszana, p. Mirosław Szymanek zaproponował, aby Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach, zgłaszając swoje uwagi zwracając szczególną uwagę na marginalne potraktowanie gmin wiejskich w powyższym projekcie. Delegaci jak i członkowie Zarządu zgodzili się na propozycja p. Mirosława Szymanka. W tym temacie zostaną przeprowadzone konsultacje z gminami wiejskimi, w celu rozeznania problemu i wypracowania gotowych propozycji do projekty Strategi Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląska 2030”.

Ostatnim tematem, choć zapewne najważniejszym w kontekście przyszłości regionów górniczych, była propozycja p.Piotra Kuczery, Prezydenta Miasta Rybnika, rozpoczęcia długofalowej ogólnopolskiej dyskusji o Polsce jako kraju opartego na węglu. Tematem przewodnim miałaby być rola górnictwa za 20-25 lat wraz z rozważeniem procesu wygaszania kopalń. Należy już dzisiaj zacząć budować wizję regionów górniczych po zakończeniu eksploatacji. Nie jest to temat łatwy. Jednak nie możemy go w nieskończoność unikać. Należy zacząć budować dialog pomiędzy samorządami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, ekspertami, mediami. Zaznajomić wszystkich z tematem.  Idealnym miejscem na rozpoczęcie tej dyskusji mogłaby być Doroczna Konferencja Gmin Górniczych. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zrealizować to wydarzenie.

Wprowadzone zostały również niewielkie poprawki w  Statucie SGGP. Zmiany dotyczą dodania następujących zapisów: §3 ust.4, §5 ust.9, §14 pkt. 1 ust.2, §14 pkt.4 ust. 1

XXVIII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, choć w niespotykanych dotąd warunkach, było bardzo merytorycznym i rzeczowym spotkaniem. Cenne uwagi i spostrzeżenia wszystkich uczestniczących osób przyczyniły się do wypracowania  dalszego kierunku, którym będziemy podążać w walce o lepsze jutro Gmin Górniczych.

Skip to content