XXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce


5 marca 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym — to dwudziestolecie działania Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, które powstało w roku 1999. Stąd Zgromadzenie poprzedziła krótka prezentacja osiągnięć naszej organizacji, którą przedstawił dyrektor biura Paweł Mocek.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie naszego Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi, następnie w toku wyborów wyłoniono skład nowego Zarządu.

Na czele Stowarzyszenia stanęła pani Anna Hetman, Prezydent Jastrzębia-Zdroju, która do tej pory pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej.

Jej zastępcą został Franciszek Dziendziel, Wójt gminy Pawłowice. Skład Zarządu uzupełnił Jacek Latko burmistrz Libiąża (woj. małopolskie), Adam Grzesiuk wójt gminy Puchaczów (woj. lubelskie), Leszek Żogała wójt gminy Gierałtowice oraz Marcin Połomski — burmistrz miasta Rydułtowy.

W skład Komisji Rewizyjnej wszedł pan Stanisław Jagoda — wójt Chełmu Śląskiego, Jan Słoninka – wójt Miedźnej oraz Tadeusz Chrószcz — wójt gminy Marklowice, który dotychczas nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

Delegaci uchwalili budżet na rok bieżący oraz przyjęli uchwałę programową. 

Wyłoniono również delegata Stowarzyszenia do prac w Zespole Regionalnym dla Inicjatywy Transformacji Regionów Górniczych w województwie śląskim, którym został pan Marcin Połomski burmistrz Rydułtów.


5 marca 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym — to dwudziestolecie działania Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, które powstało w roku 1999. Stąd Zgromadzenie poprzedziła krótka prezentacja osiągnięć naszej organizacji, którą przedstawił dyrektor biura Paweł Mocek.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie naszego Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi, następnie w toku wyborów wyłoniono skład nowego Zarządu.

Na czele Stowarzyszenia stanęła pani Anna Hetman, Prezydent Jastrzębia-Zdroju, która do tej pory pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej.

Jej zastępcą został Franciszek Dziendziel, Wójt gminy Pawłowice. Skład Zarządu uzupełnił Jacek Latko burmistrz Libiąża (woj. małopolskie), Adam Grzesiuk wójt gminy Puchaczów (woj. lubelskie), Leszek Żogała wójt gminy Gierałtowice oraz Marcin Połomski — burmistrz miasta Rydułtowy.

W skład Komisji Rewizyjnej wszedł pan Stanisław Jagoda — wójt Chełmu Śląskiego, Jan Słoninka – wójt Miedźnej oraz Tadeusz Chrószcz — wójt gminy Marklowice, który dotychczas nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

Delegaci uchwalili budżet na rok bieżący oraz przyjęli uchwałę programową. 

Wyłoniono również delegata Stowarzyszenia do prac w Zespole Regionalnym dla Inicjatywy Transformacji Regionów Górniczych w województwie śląskim, którym został pan Marcin Połomski burmistrz Rydułtów.


Skip to content