XXV posiedzenie Zarządu SGGP

W poniedziałek 12 grudnia odbyło się XXV posiedzenie Zarządu SGGP. Było to już ostatnie w tym roku spotkanie, na którym podsumowane zostały działania Stowarzyszenia w 2022 roku oraz zaplanowane działania na pierwszy kwartał 2023r.

Decyzją Zarządu SGGP zostanie ponownie wykupiony dostęp, na kolejne dwa lata, do bazy Infolex dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Z informacji pozyskanych od użytkowników jest to ważne narzędzie wspomagające codzienną pracę w samorządzie.

Skip to content