XXIX Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

17 czerwca 2021r. odbyło się XXIX Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Podczas walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia, po uzyskaniu opinii organu kontroli, którym  jest komisja rewizyjna, udzielono Zarządowi absolutorium.

Tegoroczne XXIX Zgromadzenie odbyło się w formule zdalnej. Dzięki zaangażowaniu uczestników przebiegło ono sprawnie i bez zakłóceń. Włodarze gmin górniczych, dzięki wcześniejszemu przesłaniu materiałów mogli się zapoznać z tematyką poruszaną podczas spotkania. Podczas  Zgromadzenia SGGP przyjęto sprawozdanie Zarządu SGGP z wykonania planu finansowego za 2020r., przyjęty został również ramowy program pracy i plan finansowy na rok 2021.

W ostatnim roku głównie poruszanym tematem była sprawiedliwa transformacja i wszystko co wiąże się z tym obszarem. Od początku 2020 roku odbywało się więcej rozmów w temacie transformacji oraz coraz częściej przedstawiciele SGGP byli proszeni o udzielenie informacji na temat stanu faktycznego gmin górniczych, szkód jakie powstają na terenie gmin w wyniku działalności wydobywczej, kierunków w jakich będą podążały zmiany, przyszłości regionów górniczych i pomocy na jaką mogą liczyć samorządy.

Rozpoczynając przygotowania do zbliżającego się procesu transformacji Zarząd SGGP zlecił przeprowadzenie badań socjologicznych obrazujących aktualną sytuację, zagrożenia i obawy gmin górniczych przed restrukturyzacją. Badania te zostały zlecone p. dr Ryszardowi Marszowskiemu- pracownikowi naukowemu GIG. Na podstawie przeprowadzonych badań powstała monografia pt. Gminy i powiaty górnicze w Polsce w perspektywie sprawiedliwej transformacji.

Z inicjatywy Zarządu jesienią zorganizowano spotkanie włodarzy gmin górniczych województwa śląskiego. W jego trakcie omawiano problemy, zagrożenia i wyzwania, które pojawią się przed gminami górniczymi w procesie transformacji. Było to zaczątkiem podjęcia współpracy ze środowiskami biznesowymi i naukowymi w celu skorzystania z doświadczenia i wiedzy w zakresie planowania i przygotowania projektów wpisujących się w finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Działania te są kontynuowane w 2021 roku.

Choć XXIX Zgromadzenie SGGP odbyło się w niekomfortowych, zdalnych warunkach, było bardzo merytorycznym i rzeczowym spotkaniem. Cenne uwagi i spostrzeżenia wszystkich uczestniczących osób przyczyniły się do wypracowania  dalszego kierunku, którym będziemy podążać w walce o lepsze jutro Gmin Górniczych.

Skip to content