XX posiedzenie Zarządu SGGP

9 lutego 2022r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce spotkał się po raz kolejny, aby omówić temat zlecenia realizacji cyklu reportaży w gminach górniczych. Analizie podlegały możliwości finansowe, oczekiwania gmin i otrzymana oferta. Na skutek sporych rozbieżności wypracowano kryteria, które zadecydują o zawarciu współpracy z telewizją TVT.

Skip to content