XI Posiedzenie Zarządu SGGP

Wczorajsze (24.02.2021r.) XI Posiedzenie Zarządu odbyło się po raz kolejny w formule zdalnej. Wszyscy są już stęsknieni za normalnością spotkań sprzed okresu pandemii. Główne działania Zarządu SGGP koncentrują się teraz w kierunku Sprawiedliwej transformacji. Jest to bardzo ważny temat dla gmin górniczych, mieszkańców, przedsiębiorstw prowadzących wydobycie oraz firm okołogórniczych. Mamy świadomość, że teraz zapadają decyzje o tym z czym będziemy musieli się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Ważne, aby mając doświadczenia lat 90 ubiegłego stulecia z transformacji sektora górniczego, wykorzystać wiedzę i możliwości, w jak najlepszy sposób przygotowujące region do nadchodzących zmian.

Aktualnie powstają i lada dzień będą konsultowane Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) na bazie których powstanie Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Z informacji, które przekazuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że plany te będą prezentowane i konsultowane końcem marca. Niepokojący na dzień dzisiejszy jest sposób negocjowania umowy społecznej. Dotychczas rozmowy w tym temacie prowadzili przedstawiciele strony rządowej i związków zawodowych. Na ostatniej prostej do udziału w dwóch spotkaniach zaproszono przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Podczas jednego spotkania stacjonarnego SGGP reprezentowała Przewodnicząca Zarządu SGGP Pani Anna Hetman, w drugim zdalnym spotkaniu udział z ramienia SGGP wziął Wiceprzewodniczący Zarządu SGGP Pan Franciszek Dziendziel. Zarówno pierwsze jak i drugie spotkanie było ukierunkowane na interesy związków zawodowych. Skromna reprezentacja gmin górniczych oraz tematyka i sposób prowadzenia rozmów stworzyły wrażenie dołączenia naszego Stowarzyszenia dla samego faktu, a nie w celu wysłuchania i uwzględnienia głosu gmin górniczych. Nie zgadzamy się z takim traktowaniem. Umowa społeczna nie powinna obejmować tylko roszczeń związków zawodowych. Na dzień dzisiejszy w temacie Sprawiedliwej transformacji panuje duży chaos, dezinformacja, brak jasnych i konkretnych wytycznych zarówno na Śląsku jak i w pozostałych województwach objętych transformacją. Sukcesem niewątpliwie jest dołączenie województwa lubelskiego do rozmów i planowania transformacji regionów węglowych. Tym bardziej zasadnym jest dalsza współpraca Zarządu Stowarzyszenia z ekspertami biznesowymi i naukowymi w kierunku wypracowania schematu projektowego sięgania po środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zespół taki pracuje od grudnia zeszłego roku.

Z początkiem roku powołana została Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej transformacji. Do prac podkomisji zostali zaproszeni p. Anna Hetman oraz p. Marcin Połomski. Tematyka spotkań podkomisji jest obiecująca i ciekawa. Na ostatnim posiedzeniu poruszono m.in. problematykę regionów górniczych dalej prowadzących wydobycie węgla koksowego. Są to tereny również potrzebujące wsparcia FST, zmagające się ze skutkami działalności wydobywczej.

Wychodząc na przeciw potrzebom wskazywanym przez samorządy Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o konieczności zorganizowania szkolenia w temacie wyzwań i możliwości związanych z transformacją. Szkolenie miałoby na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę na temat Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji czy też identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć projektowych.

Skip to content