X Posiedzenie Zarządu SGGP

7 grudnia 2020r. odbyło się, już ostatnie w tym roku, X Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Rok 2020 kończymy dobrą informacją dla naszych gmin. Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu umowy na dostęp do bazy danych Inforlex na kolejne dwa lata. Dziękuję wszystkim Gminom za współpracę w tym temacie. Państwa zainteresowanie tym produktem ułatwiło Zarządowi podjęcie powyższej decyzji.

Rok 2020 był rokiem bardzo specyficznym dla wszystkich nas. Musieliśmy wszyscy odnaleźć się w nowej  Covidowej rzeczywistości. Wiele planów trzeba było przełożyć na dogodniejszy termin, niektóre przepadły bezpowrotnie. Spotkania w wirtualnej przestrzeni pomogły nam działać w najistotniejszych sprawach. Pierwszoplanową rolę w tym roku odgrywał temat Sprawiedliwej transformacji, poruszany w coraz szerszych gremiach. Zarząd SGGP od początku roku podejmuje działania, aby potencjał transformacji regionów górniczych wykorzystać jak najlepiej. Pierwszym krokiem pod budowę planu transformacji regionów górniczych były zlecone p. dr Ryszardowi Marszowskiemu badania gmin i powiatów górniczych. Zebrane dane zawarte zostały w publikacji pt. “Gminy i powiaty górnicze w Polsce w perspektywie sprawiedliwej transformacji”. Autor w swojej pracy zawarł dużo cennych informacji, prognoz jak i rekomendacji. 

Skip to content