Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu

W minioną środę (09.09.2020r.) w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu SGGP: p. Anny Hetman, Przewodniczącej Zarządu SGGP i p. Franciszka Dziendziela, Wiceprzewodniczącego Zarządu SGGP, z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu:
p. Mirosławem Skibskim, Dyrektorem Oddziału APR w Katowicach oraz p. Tadeuszem Pogonowskim, Wicedyrektorem Oddziału APR w Katowicach.

Celem spotkania była chęć nawiązania współpracy. Agencja Rozwoju Przemysłu jest w trakcie przygotowania narzędzia ewidencjonującego zasoby gmin górniczych w tereny przemysłowe, mogące być powtórnie terenami inwestycyjnymi. Miałoby to ułatwić przyszłym przedsiębiorcom znalezienie dogodnej lokalizacji, jak i ułatwić gminom ściągnięcie inwestorów. Stworzenie bazy danych
o dostępnych terenach, ich wielkości i jakości wydaje się dobrym pomysłem, pod warunkiem aktualizowania na bieżąco informacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu chętnie nawiązałaby współpracę na innych płaszczyznach.

Ze strony SGGP współpraca mogłaby dotyczyć współdziałania w opracowaniu planu transformacji Śląska. Jest to aktualnie bardzo ważny temat dla gmin górniczych, w perspektywie możliwości pozyskania funduszy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze te w znaczący sposób mogą wesprzeć procesy transformacji górnictwa. Proces ten wpisuje się również w cele APR, głównie
w kierunku poszukiwania nowych inwestycji i tworzenia alternatywnych miejsc pracy.

Skip to content