Wspólne stanowisko Zarządów ŚZGiP oraz SGGP w sprawie projektu nowelizacji ustawy PGG

26. września br. odbyło się w Katowicach wspólne spotkanie robocze śląskich gmin organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Podczas spotkania omówiono niekorzystne dla gmin propozycje zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze oraz projektach innych ustaw, przygotowano również propozycje zmian do ustawy PGG oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Propozycje te zostały następnie przyjęte w dniu 6. października przez Zarządy obu organizacji samorządowych i zostały skierowane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warto tu wspomnieć, że w procesie nowelizacji pominięto wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się tą tematyką, jedyną nadzieją na zatrzymanie negatywnego kierunku zmian legislacyjnych pozostała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wspólne stanowisko, wraz  z załącznikiem znajdują się poniżej:

Wspólne stanowisko

Załącznik 

Skip to content