Wsparcie Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Nie ustajemy w działaniach na rzecz obrony budżetów gmin górniczych poprzez poprawę niejednoznacznych zapisów prawa. W naszych działaniach wsparł nas Związek Gmin Wiejskich RP, który 12. stycznia br, podczas posiedzenia Zarządu, przyjął stanowisko popierające apele i wnioski SGGP.

Związek Gmin Wiejskich przedstawi stanowisko Prezes Rady Ministrów oraz Ministrowi Finansów. Kolejną ścieżką wsparcia będą działania poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Gmin Wiejskich, po Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Subregionu Zachodniego, jest kolejną organizacją samorządową udzielającą poparcia naszym działaniom.

Tekst stanowiska można przeczytać pod poniższym linkiem.

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/811-stanowisko-zarzadu-zgw-rp-w-sprawie-dzialan-zmierzajacych-do-zahamowania-procesow-pogarszajacych-stan-budzetow-gmin-gorniczych-w-polsce

Skip to content