VIII Posiedzenie Zarządu SGGP

Wczoraj (6.10.2020r.) Urząd Miasta Jastrzębia-Zdroju gościł Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którego Przewodniczącą jest Pani Anna Hetman. W trakcie VIII Posiedzenia Zarządu SGGP poruszono wiele kwestii związanych z transformacją regionów górniczych. W perspektywie nadchodzących zmian w Polskim sektorze górniczym, samorządy muszą przygotować się, aby w możliwym maksymalnym stopniu złagodzić skutki społeczno-gospodarcze nieuchronnego zamykania kopalń. Oprócz problemu zamykania przedsiębiorstw wydobywających kopaliny powstaje temat zagospodarowania i nadania drugiego życia terenom pogórniczym. Obecnie pojawiła się możliwość wsparcia reorganizacji regionów górniczych funduszami unijnymi. Aby pomoc ta stała się realna i do Polski popłynęły pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji należy spełnić warunek konieczny, mianowicie przygotować Regionalne Plany Transformacji. Wyzwanie duże, czasu coraz mniej. Czy zdążymy do końca roku? Musimy jeśli chcemy zadbać o przyszłość gmin górniczy.

Zarząd SGGP wstępnie rozmawiał z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa o podjęciu współpracy w tworzeniu projektów flagowych oraz stworzeniu narzędzia dla inwestorów i gmin w postaci bazy danych zewidencjonowanych terenów pogórniczych gotowych pod inwestycje. Podobna propozycja pojawiła się ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu. Chęć skatalogowania zasobów gruntowych regionów górniczych wydaje się krokiem w dobrym kierunku.

Pojawiła się również propozycja wypracowania wspólnie prowadzonego projektu z Cllimate-Kic, organizacja działająca na rzecz klimatu, często rozpoznającą potrzeby mieszkańców na szczeblu lokalnej społeczności danego regionu.

Kończąc obrady członkowie zarządu podjęli decyzje o próbie zorganizowania Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w systemie hybrydowym.  W trakcie konferencji zapoznamy się z wynikami zleconej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gmin górniczych zrzeszonych w SGGP pt.”Gminy i powiaty górnicze w perspektywie Sprawiedliwej Transformacji”. Trzymamy kciuki, aby sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoliła nam spotkać się w okrojonym gronie pod koniec października tego roku.

Skip to content