V Posiedzenie Zarządu SGGP

W dniu wczorajszym (17.10.2019r.) w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło się V Posiedzenie Zarządu. Kwestią najważniejszą było rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Górniczych w  Polsce. Decyzją Zarządu stanowisko to zostało powierzone w ręce pani Adriannie Kordiak-Worynie. 

Po zakończonych obradach Wójt Gminy Pan Franciszek Dziendziel wraz ze swoim zastępcą Panią Joanną Śmieją pokazali nam inwestycje poczynione na terenie gminy, zarówno te służące mieszkańcom w czasie wolnym jak i te zapewniające miejsce pracy. Była to ciekawa wymiana doświadczeń i prezentacja polityki prowadzonej w gminie. Dziękujemy!

Skip to content