Trzecie Forum Burmistrzów – Bytom

W miniony czwartek (24.09.2020r.) miało miejsce hybrydowe spotkanie włodarzy gmin górniczych. Było to kolejne wydarzenie prowadzone przez WWF Polska w projekcie Sprawiedliwa Transformacja Wschodniej i Południowej Europy. Gospodarzem Trzeciego już Forum Burmistrzów było miasto Bytom. Temat Sprawiedliwej transformacji jest obecnie bardzo często poruszany w Europie. Dzięki inicjatywie Parlamentu Europejskiego i prof. Jerzego Buzka przed regionami węglowymi otwierają się nowe perspektywy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji o którym mowa ma być realnym wsparciem finansowym procesu dekarbonizacji. Temat ten cieszy się zainteresowaniem również poza granicami Unii Europejskiej.

Inicjatywa WWF Polska jest o tyle cenna, że pozwala na spotkanie się Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów gmin górniczych z całej Europy. Umożliwia to wymianę doświadczeń w zachodzącym procesie odchodzenia od węgla. Początkowo projekt Just Transition Esthern and Southern Europe obejmował cztery kraje: Niemcy, Grecję, Bułgarie i Polskę. Ostatnie spotkanie w Bytomiu pokazało jak ważna jest rozmowa i podzielenie się posiadaną wiedzą. Na ile możemy czerpać z doświadczeń krajów, które są na końcowym etapie transformacji, aktualnie przechodzą ten proces, a na co powinniśmy szczególnie uważać, żeby proces ten nie zakończył się katastrofą społeczno-ekonomiczną. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie polskiego górnictwa. Kopalnie zapewne w bliskiej perspektywie czasu zostaną zamknięte. Wydaje się, że tu i teraz jest ostatni moment na zaplanowanie tego wieloletniego procesu. Pomoc w postaci  częściowego finansowania tego przedsięwzięcia oferuje Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Musimy wykorzystać tą szansę i wesprzeć gminy górnicze w których proces dekarbonizacji jest nieunikniony.

W trakcie 3 Forum Burmistrzów w Bytomiu wybrzmiało wyraźnie, że  na Śląsku nie zastanawiamy się czy transformacja jest konieczna tylko zadajemy pytanie JAK ją przeprowadzić najmniej boleśnie dla mieszkańców naszych lokalnych społeczności. Powoli wszyscy przekonujemy się do Zielonego Ładu  i konieczności dokonania zmian w naszym życiu. Rozumiejąc obawy, bo są one ogromne, sektor wydobywczy należy zreformować. Należy przygotować mieszkańców i pracowników sektora wydobywczego do zbliżających się zmian. Najważniejsze jest zabezpieczenie miejsc pracy. Następnie należy uporządkować tereny pogórnicze, aby mogły one uzyskać “drugie życie” i służyć innym celom. Do tego należy również uregulować lub zmienić zapisy prawne, np. aby samorządy były spadkobiercami terenów pogórniczych. Nie jest to praca na rok czy dwa. Najlepszym przykładem są Niemcy, którzy proces zaczęli 50 lat temu i pomimo przemyślanej strategii nie ustrzegli się wzrostu bezrobocia w regionach górniczych.

Powiązane linki:

https://www.wwf.pl/aktualnosci/forum-burmistrzow-gmin-weglowych
https://www.bytom.pl/forum-burmistrzow-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji-w-bytomiu
https://faktybytom.pl/20200922350846/um-bytom-forum-burmistrzow-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji1600812550
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en
Skip to content