TEXMIN

4 października 2022 odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca działania poczynione w ramach projektu pn. Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą (TEXMIN), który prowadzony był od czerwca 2019r. przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa (GIG – Lider projektu, PL), University of Exeter (UNEXE, UK), Politechnika Śląska (PL), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH, GR), Subterra Ingenieria, S.L. (SUB, ES), DMT GmbH & Co. KG (DMT, DE), Výzkumný ústav pro Hnědé Uhlí (VUHU, CZ), Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A (SRK, PL) oraz Tauron Wydobycie S.A. (TWD, PL)

Celem projektu była identyfikacja zagrożeń dla czynnych i likwidowanych kopalń oraz terenów pogórniczych wraz z oceną wpływów spowodowanych krótkoterminowymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz długotrwałymi zmianami klimatycznymi.

“Zmiany klimatu są przedmiotem badań od wielu lat, dopiero niedawno temat ten stał się problemem na skalę międzynarodową, szczególnie w aspekcie występujących ekstremalnych zdarzeń pogodowych mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jeszcze do niedawna powiązania zmian klimatu i przemysłu wydobywczego były rozpatrywane tylko pod kątem wpływu działalności wydobywczej na wszystkie elementy środowiska. Ze względu na znaczną liczbę zarówno działających, jak i zlikwidowanych kopalń w Polsce i całej Europie, istotne jest reagowanie na występujące ryzyko wynikające ze zmian klimatycznych.” – https://gig.eu/pl/texmin

Skip to content